TEENUSED

Eksperthinnang

Vajalik hoone kasutusloa saamiseks. Loe täpsemalt Päästeametist

Tundkonsultatsioon

Konsultatsioon telefoni teel E-N 19.00-21.00. Küttekoldega kinnisvara ostes/müües soovitame eelnevalt kutsuda korstnapühkija,…

Küttekolde pühkimine

Klient peab tagama ohutu ligipääsu kõigile küttesüsteemi osadele.

HINNAD

 

Väljakutse 30€
Korstnalõõride pühkimine 8€ / lõõr
Pliit-soemüüri pühkimine 30€
Katla pühkimine 30€
Ringlõõr ahju pühkimine 30€
Püstlõõr ahju pühkimine 25€
Kamina, kerise pühkimine 25€
Läbi kolde pühitava ahju pühkimine 80€
Slepe pühkimine 5€ / m
Konsultatsioon 80€ / h
Tunnitasu 80€ / h
Min väljakutsetasu (1 korsten, 1 küttekolle) 80€

Hinnad ei sisalda käibemaksu.

* Võimalikult täpse hinnapakkumise koostamiseks on tarvis korstnapühkija visiiti objektile. Töö tellimisel arvestatakse töörahast maha hinnapakkumise koostamise hind.

TELLIMINE

Tel: 522 1082

Kõnedele vastamine E-R kell 9-17. Tööd tehakse tööajal (mitte nädalavahetusel)

Email: korstnakratt@gmail.com

NB! Kliendi soovide paremaks täitmiseks ja kiiremaks teenindamiseks võetakse tellimusi vastu ainult telefoni teel.

KORSTNAKRATIST

Korstnakratt on korstnaid pühkinud aastast 2001.Praeguseks on ta üks kogenenumaid korstnapühkijaid Tallinnas.

KORSTNAKRATT

Juhan

Mina olengi see Korstnakratt.

Millal kutsuda korstnapühkijat?

Kuigi kaine mõstus ütleb, et korstnapühkija tuleks kutsuda enne kütteperioodi algust ei ole see alati nii. Kuna sügis on korstnapühkijal käed tööd täis, siis sageli ei jätku aega, et tegeleda muu, kui tavapäraste hooldustöödega ning probleemide lahendamine lükkub sageli talve. Kuna korstnapühkija töötab aastaringselt, siis on tark ta kutsuda kahtluste korral, et küttesüsteem ei ole kütteperioodiks valmis juba kevadel. Nii jääb aega, et probleem lahendada.

Ettevalmistumine korstnapühkija tulekuks

Enne korstnapühkija tulekut tuleb sulgeda kõik küttekehade luugid ning siibrid. Samuti tasub üle kontrollida, et lükandsiiber ei logiseks. Kui ta aga peaks seda tegema, siis tuleks see kinni teipida või panna märg ajaleht ümber avatud siibri ning see siis kinni lükata. Nii väheneb tõenäosus, et pühkimise käigus lendab tahma tuppa. Eramajade puhul veendub korstnapühkija ise, et kõik oleks korras, kuid kortermajade puhul see pole kahjuks võimalik. Samuti ei tohi 24 tundi enne korstnapühkija tulekut kütta. Kuuma ahju ei ole võimalik pühkida, kuna see rikub korstnapühkija tööriistu.

Seadusandlusest

Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas.

Ühe korteriga elamus võib inimene seda ise teha 4 aastat. Samuti peab inimene olema suuteline seda tõestama vajalikele ametkondadele. Igal viiendal aastal peab peab ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik.

Korterelamutes (k.a. paaris-ja ridaelamutes), ühiskondlikes hoonetes, ettevõtete hoonetes jne peab küttesüsteemi puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija vähemalt üks kord aastas.

Peale tööde teostamist väljastab korstnapühkija  alati küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti.

Ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise käigus avastatud tuleohutusnõude rikkumisest ja tuleohust peab korstnapühkija kirjalikult teavitama valdajat ja Päästeametit kümne päeva jooksul alates puhastamise päevast.